YLLÄSFEENIKS OY – VARAUSEHDOT HUONEISTO PÄIVÄNSÄTEELLE JA MENNINKÄISEEN

Kiinteistö Oy YlläsFeeniks (jäljempänä vuokralleantaja) noudattaa majoituspalvelusten tilaamisessa, varaamisessa ja tilattujen palvelujen peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on tehnyt varauksen. Varaajan tulee olla täysi-ikäinen.

VARAAMINEN JA MAKSU

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on eräpäivään mennessä maksanut varausmaksun (30% mökkivuokrasta) tai sekä varausmaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa. Loppusuoritus tapahtuu viimeistään viisi (5) viikkoa ennen varausjakson alkua. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin viisi (5) viikkoa ennen varausjakson alkamista tai varaus on alle viikon mittainen, tulee koko summa maksaa yhdellä kertaa. Mikäli loppusuoritusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä, katsotaan varaus peruuntuneeksi.

PERUUTUKSET

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti Vuokralleantajalle

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa:

1. vähintään 30 päivää ennen oleskelun alkamista, palautetaan ennakkomaksu ja loppusuoritus takaisin vähennettynä peruutuskuluilla 50€/huoneisto.

2. myöhemmin kuin 30 päivää ennen oleskelun alkamista veloitetaan koko vuokra

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä jolloin tieto peruutuksesta on tullut vuokralleantajalle.

Asiakkaalla on oikeus saada vuokralleantajalle maksamansa summa takaisin, vähennettynä kuluilla 50 €/huoneisto, mikäli peruutus johtuu syystä, että asiakas itse tai hänen kanssaan samassa yhteistaloudessa elävä henkilö vakavasti sairastuu, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Edellä tarkoitettu tapahtuma on osoitettava luotettavalla tavalla (esim.lääkärintodistus). Mikäli peruutus tapahtuu oleskelun aikana, ei asiakkaan maksamaa vuokrasummaa korvata. Mikäli asiakas muuttaa lomakohdetta tai loman ajankohtaa, sitä pidetään aikaisemman peruutuksena ja uutena varauksena.

VUOKRALLEANTAJAN OIKEUS PERUA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majoure, voi vuokralleantaja perua varauksen. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan on vuokralleantajalla oikeus perua varaus.

AVAINTEN LUOVUTUS

Avaimen, autotallin kaukosäätimen ja avainpalikat säätölukkoon saa Ylläs Avaimen toimistosta, osoite: Tunturitie 16 a1. Lomakohteen avain luovutetaan aikaisintaan asiakkaalle edellisenä päivänä ennen vuokra-ajan alkamista, avaimenantajalle puhelimitse ilmoitettuna arvioituna saapumisajankohtana. Avaimen luovuttajalla on oikeus periä avaimesta vakuus, joka palautetaan avaimen palautuksen yhteydessä. Saapuminen avainpalvelun aukioloajan ulkopuolella edellyttää yhteydenottoa avainpalveluun. Tarkista aukioloajat.

OLESKELU LOMAKOHTEESSA

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16 lähtöpäivään klo 10.00.

Lähtöpäivänä petivaatteista riisutaan vuodevaatteet ja pyykit säkitetään siivoajia varten.

Pyykkisäkit löytyvät eteisen kannellisesta heinäkenkätuolista.

Tupakointi sisällä on ehdottomasti kielletty. Ulkoa löytyvät siirrettävät tuhkakupit.

VAHINGOT

Asiakas on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan omistajalle. Majoituskohde ja sen irtaimisto tarkistetaan aina vuokrauksen jälkeen. Tupakoinnista huoneistossa peritään 1000 € siivouskulu jälkikäteen.

HÄIRIÖ TAI VAARATILANTEESTA JOHTUVA VUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN

Mikäli vuokralainen ei vuokralleantajan edustajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistössä oleville, on vuokralleantajalla oikeus purkaa vuokrasuhde välittömästi. Kaikista ylläolevista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan varaajalta.

HENKILÖT

Majoituskohdetta ei saa ilman lupaa käyttää useampi henkilö kuin mitä on ilmoitettu. Teltan, asuntoauton ja -vaunun tai paljun käytöstä lomakohteen tontilla on sovittava vuokranantajan kanssa erikseen. Varauksen yhteydessä ilmoitetaan huoneistoa käyttävien henkilöiden lukumäärä lisäksi jokaisen henkilön syntymävuosi.

VALITUKSET

Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua ja loman aikana suoraan kohteen huoltajalle tai vuokralleantajalle. Puutteet ja niistä aiheutuneet viivytykset tai vahingot pyritään korjaamaan ja hyvittämään välittömästi.