YLLÄSFEENIKS OY – VARAUSEHDOT HUONEISTO PÄIVÄNSÄTEELLE JA

MENNINKÄISEEN

 

Kiinteistö Oy YlläsFeeniks (jäljempänä palveluntuottaja) noudattaa majoituspalveluiden tilaamisessa, varaamisessa ja tilattujen palvelujen peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on tehnyt varauksen. Varaajan tulee olla täysi-ikäinen.  

 

VARAAMINEN JA MAKSU

 

 Varaus on vahvistettu, kun asiakas on eräpäivään mennessä maksanut varausmaksun (30% mökkivuokrasta) tai sekä varausmaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa. Loppusuoritus tapahtuu viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen varausjakson alkua. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin viisi (6) viikkoa ennen varausjakson alkamista tai varaus on alle viikon mittainen, tulee koko summa maksaa yhdellä kertaa. 

  

PERUUTUKSET

 

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti Vuokralleantajalle 

Mikäli asiakas peruuttaa varauksen 

 1. vähintään 60 päivää ennen oleskelun alkamista, palautetaan ennakkomaksu takaisin vähennettynä peruutuskuluilla 50€/huoneisto

2. myöhemmin kuin 60 päivää ennen oleskelun alkamista veloitetaan koko vuokra. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä jolloin tieto peruutuksesta on tullut vuokralleantajalle. 

Asiakkaalla on oikeus saada vuokralleantajalle maksamansa summa takaisin, vähennettynä kuluilla 50 €/huoneisto, mikäli peruutus johtuu syystä, että asiakas itse tai hänen kanssaan samassa yhteistaloudessa elävä henkilö vakavasti sairastuu, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Edellä tarkoitettu tapahtuma on osoitettava luotettavalla tavalla (esim.lääkärintodistus). Mikäli peruutus tapahtuu oleskelun aikana, ei asiakkaan maksamaa vuokrasummaa korvata.   

 

MAJOITUSPALVELUN TUOTTAJAN OIKEUS PERUA VARAUS 

 

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majoure, voi majoituspalvelun tuottaja perua varauksen. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan on majoituspalvelun tuottajalla oikeus perua varaus. 

  

AVAINTEN LUOVUTUS

 

Avaimet löytyvät mökin pöydältä, avainpussukasta. Avaimia on puhelinkoodauksen lisäksi kaksi avainta. Puhelin, jonka numero on koodattu avaimeksi, toimii koko loman ajan avaimena. Majoittautumistietoja varten on kysytty poliisilta sähköisen järjestelmän linkkiä, johon majoittautumisilmoituksen voi tehdä. Toistaiseksi on tyydyttävä GetTips sovelluksen majoittautumisilmoitusta. 

 

OLESKELU LOMAKOHTEESSA

  

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16 lähtöpäivään klo 10.00. 

Lähtöpäivänä petivaatteista riisutaan vuodevaatteet ja pyykit säkitetään siivoajia varten. 

Pyykkisäkit löytyvät eteisen kannellisesta heinäkenkätuolista.

Tupakointi sisällä on ehdottomasti kielletty. Ulkoa löytyvät siirrettävät tuhkakupit.

  

VAHINGOT

 

Asiakas on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan omistajalle. Majoituskohde ja sen irtaimisto tarkistetaan aina vuokrauksen jälkeen. Tupakoinnista huoneistossa peritään 1000 € siivouskulu jälkikäteen.

 

HÄIRIÖ TAI VAARATILANTEESTA JOHTUVA MAJOITUSPALVELUN PURKAMINEN

 

Mikäli vuokralainen ei palveluntuottajan edustajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistössä oleville, on vuokralleantajalla oikeus purkaa majoituspalvelu välittömästi. Kaikista ylläolevista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan varaajalta.

 

HENKILÖT

 

Majoituskohdetta ei saa ilman lupaa käyttää useampi henkilö kuin mitä on ilmoitettu. Teltan, asuntoauton ja -vaunun tai paljun käytöstä lomakohteen tontilla on sovittava vuokranantajan kanssa erikseen. Varauksen yhteydessä ilmoitetaan huoneistoa käyttävien henkilöiden lukumäärä lisäksi jokaisen henkilön syntymävuosi.

 

VALITUKSET

Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua ja loman aikana suoraan kohteen huoltajalle (Kari Anttila 0400774757) tai majoituspalvelun tuottajalle (Sirpa Korkmaz 0452567172) ja puutteet pyritään korjaamaan ja hyvittämään välittömästi.